ועדת משנה לתכנון ובנייה
  נוכחות לפי ישיבות
15/01/13 20/02/13 17/04/13 29/05/13 26/06/13 31/07/13 28/08/13 30/10/13 27/11/13 18/12/13
פרוטוקולים
משה דדון  
ניב ויזל - - - - - - - - - -
גבי נרדי  
בראל רם      
גבאי רמי      
שמואל שני  
משה מזון        
נימי יפה  
אלון ורדי  
יוסי משה      
ראובן שמעון
יניב שושני - - - - - - - - - -
יואב עובדיה - - - - - - - - - -
ממן יעקב - - - - - - - - - -
 
מועד הישיבה הבאה
טרם נקבע.

פרוטוקולים
פרוטוקול הועדה מתאריך 21/06/2017 (מס' 296)
פרוטוקול הועדה מתאריך 24/05/2017 (מס' 295)
פרוטוקול הועדה מתאריך 24/05/2017 (מס' 295)
פרוטוקול הועדה מתאריך 22/03/2017 (מס' 294)
פרוטוקול הועדה מתאריך 22/03/2017 (מס' 294)

נושאים לדיון לישיבה הבאה
סדר יום לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה דיון הצפוי לעלות ב- 2016-05-25, בדיון: ישיבה מספר: 782 ביום רביעי תאריך 52/50/70 י"ז אייר, תשע"ו
סדר יום לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה דיון הצפוי לעלות ב- 2016-06-22, בדיון:
סדר יום לישיבת ועדת המשנה לתכנון ובנייה דיון הצפוי לעלות ב- 2017-01-11, בדיון:

קבצים נוספים
אין קבצים להצגה
© כל הזכויות שמורות למועצה האזורית מטה יהודה