ועדת משנה לתכנון ובנייה
  נוכחות לפי ישיבות
03/02/10 03/03/10 16/03/10 21/03/10 21/04/10 26/05/10 30/06/10 28/07/10 07/09/10 20/10/10 24/11/10 29/12/10
פרוטוקולים
משה דדון      
ניב ויזל - - - - - - - - - - - -
גבי נרדי            
בראל רם        
גבאי רמי                  
שמואל שני        
משה מזון        
נימי יפה          
אלון ורדי  
יוסי משה            
ראובן שמעון      
יניב שושני - - - - - - - - - - - -
יואב עובדיה - - - - - - - - - - - -
ממן יעקב - - - - - - - - - - - -
 
מועד הישיבה הבאה
טרם נקבע.

פרוטוקולים
פרוטוקול הועדה מתאריך 21/06/2017 (מס' 296)
פרוטוקול הועדה מתאריך 24/05/2017 (מס' 295)
פרוטוקול הועדה מתאריך 24/05/2017 (מס' 295)
פרוטוקול הועדה מתאריך 22/03/2017 (מס' 294)
פרוטוקול הועדה מתאריך 22/03/2017 (מס' 294)

נושאים לדיון לישיבה הבאה
סדר יום לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה דיון הצפוי לעלות ב- 2016-05-25, בדיון: ישיבה מספר: 782 ביום רביעי תאריך 52/50/70 י"ז אייר, תשע"ו
סדר יום לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה דיון הצפוי לעלות ב- 2016-06-22, בדיון:
סדר יום לישיבת ועדת המשנה לתכנון ובנייה דיון הצפוי לעלות ב- 2017-01-11, בדיון:

קבצים נוספים
אין קבצים להצגה
© כל הזכויות שמורות למועצה האזורית מטה יהודה