ועדת מכרזים
  נוכחות לפי ישיבות
פרוטוקולים
אברהם גמו
נפתלי דדון
חוה שפיר
ראובן צמח
יוסי משה
 
מועד הישיבה הבאה
טרם נקבע.

פרוטוקולים
אין פרוטוקולים להצגה.

נושאים לדיון לישיבה הבאה
לא הוכנסו נושאים לדיון.

קבצים נוספים
אין קבצים להצגה
© כל הזכויות שמורות למועצה האזורית מטה יהודה