ועדת רשות רישוי
  נוכחות לפי ישיבות
08/01/17 09/02/17 23/02/17 19/03/17 19/04/17 18/05/17 07/06/17
פרוטוקולים
משה דדון              
ניב ויזל
מיכל נאור ורניק
מיכל ויבר פינק - - - - - - -
פפויפר ברכה
 
מועד הישיבה הבאה
טרם נקבע.

פרוטוקולים
פרוטוקול הועדה מתאריך 07/06/2017 (מס' 201707)
פרוטוקול הועדה מתאריך 18/05/2017 (מס' 201706)
פרוטוקול הועדה מתאריך 19/04/2017 (מס' 201705)
פרוטוקול הועדה מתאריך 19/03/2017 (מס' 201704)
פרוטוקול הועדה מתאריך 23/02/2017 (מס' 201703)

נושאים לדיון לישיבה הבאה
לא הוכנסו נושאים לדיון.

קבצים נוספים
אין קבצים להצגה
© כל הזכויות שמורות למועצה האזורית מטה יהודה