ועדת רשות רישוי
  נוכחות לפי ישיבות
25/01/16 08/02/16 29/02/16 14/03/16 11/04/16 09/05/16 30/05/16 09/06/16 29/06/16 14/07/16 28/07/16 22/08/16 12/09/16 25/09/16 31/10/16 07/11/16 21/11/16 06/12/16 18/12/16
פרוטוקולים
משה דדון                                      
ניב ויזל
מיכל נאור ורניק
מיכל ויבר פינק          
פפויפר ברכה                              
 
מועד הישיבה הבאה
טרם נקבע.

פרוטוקולים
פרוטוקול הועדה מתאריך 07/06/2017 (מס' 201707)
פרוטוקול הועדה מתאריך 18/05/2017 (מס' 201706)
פרוטוקול הועדה מתאריך 19/04/2017 (מס' 201705)
פרוטוקול הועדה מתאריך 19/03/2017 (מס' 201704)
פרוטוקול הועדה מתאריך 23/02/2017 (מס' 201703)

נושאים לדיון לישיבה הבאה
לא הוכנסו נושאים לדיון.

קבצים נוספים
אין קבצים להצגה
© כל הזכויות שמורות למועצה האזורית מטה יהודה