ועדת רשות רישוי
  נוכחות לפי ישיבות
12/01/15 22/02/15 23/03/15 20/04/15 11/05/15 31/05/15 07/07/15 27/07/15 10/08/15 24/08/15 21/09/15 19/10/15 27/10/15 10/11/15 07/12/15 28/12/15
פרוטוקולים
משה דדון    
ניב ויזל - - - - - - -                
מיכל נאור ורניק
מיכל ויבר פינק  
פפויפר ברכה                              
 
מועד הישיבה הבאה
טרם נקבע.

פרוטוקולים
פרוטוקול הועדה מתאריך 07/06/2017 (מס' 201707)
פרוטוקול הועדה מתאריך 18/05/2017 (מס' 201706)
פרוטוקול הועדה מתאריך 19/04/2017 (מס' 201705)
פרוטוקול הועדה מתאריך 19/03/2017 (מס' 201704)
פרוטוקול הועדה מתאריך 23/02/2017 (מס' 201703)

נושאים לדיון לישיבה הבאה
לא הוכנסו נושאים לדיון.

קבצים נוספים
אין קבצים להצגה
© כל הזכויות שמורות למועצה האזורית מטה יהודה