ועדת רשות רישוי
  נוכחות לפי ישיבות
06/01/14 03/02/14 26/02/14 25/03/14 11/05/14 20/05/14 26/05/14 16/06/14 14/07/14 29/07/14 20/08/14 08/09/14 27/10/14 10/11/14 24/11/14 24/12/14 24/12/14
פרוטוקולים
משה דדון
ניב ויזל - - - - - - - - - - - - - - - - -
מיכל נאור ורניק - - - - - - - - - -
חגית טרופיאנסקי ישראל              
מיכל ויבר פינק
פפויפר ברכה - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
מועד הישיבה הבאה
טרם נקבע.

פרוטוקולים
פרוטוקול הועדה מתאריך 07/06/2017 (מס' 201707)
פרוטוקול הועדה מתאריך 18/05/2017 (מס' 201706)
פרוטוקול הועדה מתאריך 19/04/2017 (מס' 201705)
פרוטוקול הועדה מתאריך 19/03/2017 (מס' 201704)
פרוטוקול הועדה מתאריך 23/02/2017 (מס' 201703)

נושאים לדיון לישיבה הבאה
לא הוכנסו נושאים לדיון.

קבצים נוספים
אין קבצים להצגה
© כל הזכויות שמורות למועצה האזורית מטה יהודה