ועדת רשות רישוי
  נוכחות לפי ישיבות
07/01/13 28/01/13 14/02/13 07/03/13 09/04/13 29/04/13 20/05/13 06/06/13 27/06/13 08/07/13 05/08/13 21/08/13 30/09/13 16/10/13 10/11/13 18/12/13
פרוטוקולים
משה דדון  
ניב ויזל - - - - - - - - - - - - - - - -
מיכל נאור ורניק - - - - - - - - - - - - - - - -
חגית טרופיאנסקי ישראל  
מיכל ויבר פינק
פפויפר ברכה - - - - - - - - - - - - - - - -
 
מועד הישיבה הבאה
טרם נקבע.

פרוטוקולים
פרוטוקול הועדה מתאריך 07/06/2017 (מס' 201707)
פרוטוקול הועדה מתאריך 18/05/2017 (מס' 201706)
פרוטוקול הועדה מתאריך 19/04/2017 (מס' 201705)
פרוטוקול הועדה מתאריך 19/03/2017 (מס' 201704)
פרוטוקול הועדה מתאריך 23/02/2017 (מס' 201703)

נושאים לדיון לישיבה הבאה
לא הוכנסו נושאים לדיון.

קבצים נוספים
אין קבצים להצגה
© כל הזכויות שמורות למועצה האזורית מטה יהודה