ועדת רשות רישוי
  נוכחות לפי ישיבות
11/01/12 31/01/12 12/02/12 29/02/12 29/03/12 15/04/12 09/05/12 28/05/12 10/06/12 01/07/12 23/07/12 02/08/12 22/08/12 10/09/12 28/10/12 15/11/12 11/12/12 20/12/12
פרוטוקולים
משה דדון
ניב ויזל - - - - - - - - - - - - - - - - - -
מיכל נאור ורניק - - - - - - - - - - - - - - - - - -
חגית טרופיאנסקי ישראל
מיכל ויבר פינק  
פפויפר ברכה - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
מועד הישיבה הבאה
טרם נקבע.

פרוטוקולים
פרוטוקול הועדה מתאריך 07/06/2017 (מס' 201707)
פרוטוקול הועדה מתאריך 18/05/2017 (מס' 201706)
פרוטוקול הועדה מתאריך 19/04/2017 (מס' 201705)
פרוטוקול הועדה מתאריך 19/03/2017 (מס' 201704)
פרוטוקול הועדה מתאריך 23/02/2017 (מס' 201703)

נושאים לדיון לישיבה הבאה
לא הוכנסו נושאים לדיון.

קבצים נוספים
אין קבצים להצגה
© כל הזכויות שמורות למועצה האזורית מטה יהודה