ועדת רשות רישוי
  נוכחות לפי ישיבות
09/03/11 30/03/11 06/04/11 05/05/11 23/05/11 31/05/11 27/06/11 30/06/11 11/07/11 29/08/11 01/09/11 09/10/11 24/10/11 25/10/11 08/11/11 16/11/11 28/11/11 29/11/11 12/12/11 18/12/11
פרוטוקולים
משה דדון
ניב ויזל - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
מיכל נאור ורניק - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
חגית טרופיאנסקי ישראל
מיכל ויבר פינק            
פפויפר ברכה - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
מועד הישיבה הבאה
טרם נקבע.

פרוטוקולים
פרוטוקול הועדה מתאריך 07/06/2017 (מס' 201707)
פרוטוקול הועדה מתאריך 18/05/2017 (מס' 201706)
פרוטוקול הועדה מתאריך 19/04/2017 (מס' 201705)
פרוטוקול הועדה מתאריך 19/03/2017 (מס' 201704)
פרוטוקול הועדה מתאריך 23/02/2017 (מס' 201703)

נושאים לדיון לישיבה הבאה
לא הוכנסו נושאים לדיון.

קבצים נוספים
אין קבצים להצגה
© כל הזכויות שמורות למועצה האזורית מטה יהודה