ועדת רשות רישוי
  נוכחות לפי ישיבות
07/02/10 09/03/10 17/03/10 13/05/10 03/06/10 27/07/10 17/08/10 10/11/10 28/11/10 26/12/10
פרוטוקולים
משה דדון                    
ניב ויזל - - - - - - - - - -
מיכל נאור ורניק - - - - - - - - - -
חגית טרופיאנסקי ישראל - - - - - - - - - -
מיכל ויבר פינק                    
פפויפר ברכה - - - - - - - - - -
 
מועד הישיבה הבאה
טרם נקבע.

פרוטוקולים
פרוטוקול הועדה מתאריך 07/06/2017 (מס' 201707)
פרוטוקול הועדה מתאריך 18/05/2017 (מס' 201706)
פרוטוקול הועדה מתאריך 19/04/2017 (מס' 201705)
פרוטוקול הועדה מתאריך 19/03/2017 (מס' 201704)
פרוטוקול הועדה מתאריך 23/02/2017 (מס' 201703)

נושאים לדיון לישיבה הבאה
לא הוכנסו נושאים לדיון.

קבצים נוספים
אין קבצים להצגה
© כל הזכויות שמורות למועצה האזורית מטה יהודה