ועדת רשות רישוי
  נוכחות לפי ישיבות
08/01/17 09/02/17 23/02/17
פרוטוקולים
משה דדון      
ניב ויזל
מיכל נאור ורניק
מיכל ויבר פינק - - -
פפויפר ברכה
 
מועד הישיבה הבאה
טרם נקבע.

פרוטוקולים
פרוטוקול הועדה מתאריך 23/02/2017 (מס' 201703)
פרוטוקול הועדה מתאריך 09/02/2017 (מס' 201702)
פרוטוקול הועדה מתאריך 08/01/2017 (מס' 201701)
פרוטוקול הועדה מתאריך 18/12/2016 (מס' 201620)
פרוטוקול הועדה מתאריך 06/12/2016 (מס' 201619)

נושאים לדיון לישיבה הבאה
לא הוכנסו נושאים לדיון.

קבצים נוספים
אין קבצים להצגה
© כל הזכויות שמורות למועצה האזורית מטה יהודה