ועדת רווחה
  נוכחות לפי ישיבות
פרוטוקולים
איתמר כהן
יעל ברונס
הדס דוד
רינת אבדר
דפנה בירן אשתר
ברהום קיפאח
גיא
רחל פטרבורג
ברהום חאן
ברהום סמירה
 
מועד הישיבה הבאה
טרם נקבע.

פרוטוקולים
אין פרוטוקולים להצגה.

נושאים לדיון לישיבה הבאה
לא הוכנסו נושאים לדיון.

קבצים נוספים
אין קבצים להצגה
© כל הזכויות שמורות למועצה האזורית מטה יהודה