ועדת ערר לארנונה
  נוכחות לפי ישיבות
פרוטוקולים
משה אוחנה
רוקו סופר
עו"ד אמיר זוהר
 
מועד הישיבה הבאה
טרם נקבע.

פרוטוקולים
אין פרוטוקולים להצגה.

נושאים לדיון לישיבה הבאה
לא הוכנסו נושאים לדיון.

קבצים נוספים
אין קבצים להצגה
© כל הזכויות שמורות למועצה האזורית מטה יהודה