תוכנית אב לתיירות
  נוכחות לפי ישיבות
פרוטוקולים
אורן מלמד
דן קאופמן
מוחמד עוודאלה
נפתלי דדון
יומלה
רמי בראל
מקסים כהן
 
מועד הישיבה הבאה
טרם נקבע.

פרוטוקולים
אין פרוטוקולים להצגה.

נושאים לדיון לישיבה הבאה
לא הוכנסו נושאים לדיון.

קבצים נוספים
אין קבצים להצגה
© כל הזכויות שמורות למועצה האזורית מטה יהודה