ועדה להקצאת קרקעות
  נוכחות לפי ישיבות
פרוטוקולים
מנהל יחידה רלוונטית לדיון
חיים בן דוד
עו"ד פנחס קובן
מתי קליגר
 
מועד הישיבה הבאה
טרם נקבע.

פרוטוקולים
אין פרוטוקולים להצגה.

נושאים לדיון לישיבה הבאה
לא הוכנסו נושאים לדיון.

קבצים נוספים
אין קבצים להצגה
© כל הזכויות שמורות למועצה האזורית מטה יהודה