ועדת בטחון חובה
  נוכחות לפי ישיבות
פרוטוקולים
צפריר שיפמן
יאיר אברהם
יאיר פישר
אבי בן זקן
שיפי גבאי
טל יצחקי
משה סויסה
יוסי באטוט
אייל באשר
חיים בן דוד
אברהם סנעטי
ששון סיידוף
אריאל יהודאי
אסף אליהו
שאול נהרי
צבי אליהו
זהבית בלומנפלד
 
מועד הישיבה הבאה
טרם נקבע.

פרוטוקולים
פרוטוקול הועדה מתאריך 01/06/2015 (מס' 0)
פרוטוקול הועדה מתאריך 25/06/2014 (מס' 1)
פרוטוקול הועדה מתאריך 18/12/2011 (מס' 16)

נושאים לדיון לישיבה הבאה
לא הוכנסו נושאים לדיון.

קבצים נוספים
אין קבצים להצגה
© כל הזכויות שמורות למועצה האזורית מטה יהודה