ועדת חינוך
  נוכחות לפי ישיבות
פרוטוקולים
סוזנה כהן
רון דוד
סעדיה חדד
ברהום עזאם
סלח ברהום
עימאד עוודאללה
תלמה שני
הדר וולרו
נעה היימן
איתן קלדרון
ליאורה יפרח
איריס אבוקרט
רומי קנבל
אייאס שבטייא
ברהום עלא
אבי הרשיש
דוד דרומלביץ
אלעמי אמיר
דליה יונאית
ראובן צמח
 
מועד הישיבה הבאה
טרם נקבע.

פרוטוקולים
אין פרוטוקולים להצגה.

נושאים לדיון לישיבה הבאה
לא הוכנסו נושאים לדיון.

קבצים נוספים
© כל הזכויות שמורות למועצה האזורית מטה יהודה