ועדת הנצחה
  נוכחות לפי ישיבות
פרוטוקולים
אתי ברששת
יהודה חדד
 
מועד הישיבה הבאה
טרם נקבע.

פרוטוקולים
פרוטוקול הועדה מתאריך 28/12/2011 (מס' 0)

נושאים לדיון לישיבה הבאה
לא הוכנסו נושאים לדיון.

קבצים נוספים
אין קבצים להצגה
© כל הזכויות שמורות למועצה האזורית מטה יהודה