ביחד ובשילוב כוחות נפעל ב"מטה יהודה" לעצב, ליזום,  לשפר ולעודד חדשנות, יצירתיות ומצוינות בכל מערכות החינוך, בתרבות, בחברה ובשירותי הרווחה.

  • נקדם ונטפח את האופי הכפרי-קהילתי.
  • נשאף לקיים "מועצה ירוקה" המשמרת ערכי נוף, טבע, מורשת, קיימות, איכות סביבה ואיכות חיים. 
  • נקפיד על ניהול תקין ועל טוהר המידות. 
  • נפעל ללא לאות להעלאת רמת ואיכות השירות,

הכל למען ועבור כלל תושבי המועצה האזורית "מטה יהודה".

חזון המועצה