1
פרטי התלמידים
2
אישור הורים
3
פרטי​ ​ההתקשרות​ ​עם​ ​ההורים
אנו הורי התלמידים
שם משפחה שם פרטימס' ת"ז תאריך לידהכתהשם הגן/ביה"ס
האם הילד/ה בחינוך מיוחד? (חובה) שדה חובה
מבקשים לבטל את הרישום לשנה"ל תשפ"ד וזאת מהסיבה הבאה: (חובה) שדה חובה
האם הילד/ה בחינוך מיוחד? (חובה) שדה חובה

הורים גרושים/פרודים נדרשת חתימת שני ההורים על טופס הבקשה, או לחילופין חתימת שני ההורים על כתב הסכמה.

הצהרהידוע לנו כי חלה עלינו האחריות והחובה לרישום בננו/בתנו למוסד חינוכי חדש בתוקף חוק חינוך חובה.

Browser not supported

Browser not supported

נא​ ​למלא​ ​את​ ​פרטי​ ​ההתקשרות​ ​עם​ ​ההורים​ ​: