תושבים חדשים אשר עומדים לעבור למטה יהודה , לקראת הקיץ
ובעת הרישום ואינם יכולים עדיין לשנות את כתובתם בתעודת זהות:

  1. יש לבטל את הרישום במחלקת החינוך במקום מגוריהם הקודם (כולל גילאי 3-4) , טרם ביצוע הרישום במועצה.

           חובה - להצטייד באישור הביטול בכתב.

        2.  תושבים שטרם העבירו את מקום מגוריהם למטה יהודה, יצטיידו במסמכים הבאים:

  • חוזה שכירות/חוזה קניה/ בנייה / היתר בניה(יש לשלוח את העמוד הראשון והאחרון של החוזה)
  •  ספח ת"ז פתוח של שני ההורים.
  •  טופס התחייבות לשינוי כתובת בתעודת זהות - למילוי הטופס לחץ כאן
  • תשלום עבור תכניות העשרה. (יבוצע בהמשך רק עבור גני ילדים)
  • ביטול רישום מהרשות אותה עוזב התלמיד.
  • לצרף מספרי טלפון הורים לגוף המייל
  • לרשום קופת חולים של הילדים
  • הורים גרושים/פרודים – יש להצטייד בפסק דין מתאים בנוגע למשמורת על הקטינים ולמלא טופס כתב הצהרה והתחייבות להורים גרושים /פרודים- למילוי הטופס לחץ כאן
  • בנוסף יש למלא אישור רישום האב/אם-   להורדת הטופס לחץ כאן נפתח בחלון חדש

יש להעביר במייל לסימה במנהל החינוך במועצה - מחלקת הגיל הרך - [email protected]