הורי ילדי הגנים צור הדסה

שלום רב,

הנדון : עדכוני מגמה בגנים רקפת ונורית

הרינו לעדכנכם שבשל שינויים דמוגרפיים במספר ובהרכב הילדים בישוב בשנת תשפ"ד ייעשו השינויים להלן:

  • "גן נורית" ממלכתי בעמק מוסב לגן ממ"ד, לגילאי 3.
  •  גן "ארז" ממ"ד (חדש) בעמק , לגילאי 4-5 עם צוות חדש.
  • בוגרי גן רקפת שסיימו ב-תשפ"ג, ימשיכו בגן "חרצית" ממלכתי טרום חובה בשנת הלימודים תשפ"ד (למעט בקשות חריגות בזמן הרישום).

חדש - רישום לגן ״ארז" ממ"ד בשכונת העמק לגילאי 4-5 , שנתון 2019-2018

הורים המעוניינים לרשום את ילדיהם בגן זה מתבקשים לציין זאת באתר השיבוץ

או באמצעות הדוא״ל: [email protected] 

                            בברכת שנת לימודים פורייה,

    ניב בר-גיא

 ראש מינהל חינוך

רשימת גני צור הדסה תשפד.pdf