הורים יקרים,

המועצה האזורית מטה יהודה הציבה את מערכת החינוך בראש סדר העדיפויות, מתוך הבנה כי חלה על כולנו אחריות וחובה לתת מענה איכותי ומשמעותי מהגיל הרך.
לפניכם איגרת הנחיות לרישום ילדכם לגן לשנה"ל תשפ"ד.
הנכם מתבקשים לבצע את הרישום במועד הנדרש, על מנת שנוכל להיערך בהתאם.

מועד ב' לרישום:

ייפתח מועד ב' לרישום מתאריך:  01/03/23 וימשך עד לתאריך 14/03/23 במועד זה אתר האינטרנט יהיה פתוח לרישום.

  • המשך רישום גני הילדים  יתבצע במועד ב'  דרך המועצה ובאתר האינטרנט. 
  • בזמן השיבוץ, עדיפות תינתן להורים שירשמו במועדי הרישום.
  • גם ילדים הלומדים בגנים בשנה נוכחית זו חייבים ברישום מחודש לשנה"ל הבאה תשפ"ד.

 

 

בברכת שנת לימודים פורייה.
ניב ויזל             ניב בר-גיא                  מאיה אשכנזי

ראש המועצה     ראש מינהל חינוך      מנהלת מחלקת גיל הרך

 

לפניכם מידע על הרישום לשנת הלימודים תשפ"ד. בחרו בקטגוריה הרצויה לקבלת המידע והפרטים הנדרשים.

להרשמה לחצו כאן 

גילאי הרישום בגני הילדים :

בהתאם לחוק לימוד חובה (תיקון מס' 32 ) התשע"ג – 2013 שהתקבל בכנסת ביום א' באב תשע"ג 08-07-2013ג

גילאי 5 : מ - 1 בינואר 2019  כ"ד בטבת  התשע"ט    עד –  31 בדצמבר 2019  ג' בטבת התשע"פ. 

גילאי 4 : מ - 1 בינואר 2020  ד' בטבת  התש"פ    עד –  31 בדצמבר 2020  ט"ז בטבת התשפ"א.

גילאי 3 : מ - 1 בינואר 2021  ד' בטבת  התשפ"t    עד –  31 בדצמבר 2021  כ"ז בטבת התשפ"ב.

* חריגי גיל הרך- על פי הנחיות משרד החינוך, יובהר כי לא יתאפשר רישום ילדים שנולדו מ- 01/01/2022

 * לידיעתכם- לא יתקיימו ימים פתוחים בגני הילדים