הורים יקרים,

המועצה האזורית מטה יהודה הציבה את מערכת החינוך בראש סדר העדיפויות, מתוך הבנה כי חלה על כולנו אחריות וחובה לתת מענה איכותי ומשמעותי מהגיל הרך.
מצ"ב  לנוחיותכם איגרת הנחיות לרישום ילדכם לגן לשנה"ל תשפ"ג
הנכם מתבקשים לבצע את הרישום במועד הנדרש, על מנת שנוכל להיערך בהתאם

מועד ב' לרישום עבור ילדים שטרם ביצעו רישום:

  • הרישום לגני הילדים יחל מיום רביעי ח' באדר תשפ"ב, 09/02/2022  ויימשך עד ליום רביעי ט"ו באדר התשפ"ב 16/02/2022
  • בזמן השיבוץ, עדיפות תינתן להורים שירשמו במועדי הרישום.
  • גם ילדים הלומדים בגנים בשנה נוכחית זו חייבים ברישום מחודש לשנה"ל הבאה תשפ"ג.

 

בברכת שנת לימודים פורייה.
ניב ויזל             ניב בר-גיא                  מאיה אשכנזי

ראש המועצה     ראש מינהל חינוך      מנהלת מחלקת גיל הרך

 

להרשמה למועד ב' לחץ כאן

גילאי הרישום בגני הילדים :

בהתאם לחוק לימוד חובה (תיקון מס' 32 ) התשע"ג – 2013 שהתקבל בכנסת ביום א' באב תשע"ג 08-07-2013ג

גילאי 5 :  מ – 1 בינואר 2017 - ג' בטבת התשע"ז -  עד  31 בדצמבר  2017 – י“ג בטבת התשע"ח 

גילאי 4 : מ -  1 בינואר 2018-  יד' בטבת  התשע"ח   עד  31 בדצמבר 2018  כג' בטבת התשע"ט  

גילאי 3 : מ - 1 בינואר 2019  כ"ד בטבת  התשע"ט    עד –  31 בדצמבר 2019  ג' בטבת התשע"פ  

* חריגי גיל הרך- על פי הנחיות משרד החינוך, יובהר כי לא יתאפשר רישום ילדים שנולדו מ- 01/01/2020

 * לידיעתכם- לא יתקיימו ימים פתוחים בגני הילדים