תושבים חדשים :

תושבים חדשים אשר עומדים לעבור למטה יהודה , לקראת הקיץ ובעת הרישום ואינם יכולים עדיין לשנות את כתובתם בתעודת זהות:

1 .יש לבטל את הרישום במחלקת החינוך במקום מגוריהם הקודם טרם ביצוע הרישום במועצה. חובה - להצטייד באישור הביטול בכתב.

2 .תושבים שטרם העבירו את מקום מגורם למטה יהודה, יצטיידו במסמכים הבאים: 

  • חוזה קניה/ בנייה / היתר בניה.
  • ספח ת"ז של שני ההורים.
  • טופס רישום על תנאי לגני ילדים או בתי ספר
  • ביטול רישום מהרשות אותה עוזב התלמיד.
  •  הורים גרושים/פרודים – יש להצטייד בפסק דין מתאים בנוגע למשמורת על הקטינים ולמלא טופס כתב הצהרה והתחייבות להורים גרושים /פרודים )את הטופס ניתן להוריד מהאתר בטפסים להורדה.
  • בעת מעבר בפועל למטה יהודה יש לעדכן כתובת במשרד הפנים ולהעביר למנהל חינוך (למייל של סימה: [email protected] ) "תמצית רישום מרשם אוכלוסין"  עבור כל תלמיד .

* לתשומת ליבכם: בשל מגבלות הקורונה לא תתקיים קבלת קהל וניתן ליצור קשר באמצעות

מספר טלפון: 02-9958882 או במייל [email protected]