מכרזי מועצה

מכרזי מועצה
שם המכרז תאריך התחלה תאריך סיום
מכרז פומבי מספר 21/2023: לאספקת שירותים ומכשירים סלולריים 07/09/2023 28/12/2023

מכרזי חברה כלכלית

לא קיימים מכרזים פעילים של מכרזי חברה כלכלית.

מכרזי משכ"ל

מכרזי משכ"ל
שם המכרז תאריך התחלה תאריך סיום
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח: מכרז מחשוב למוצרי ושירותי IT, מס' מח/33/2023 17/08/2023
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח: מכרז אספקת ריהוט וציוד מס' רה/4/2019 14/08/2023

מאגר יועצים

לא קיימים מכרזים פעילים של מאגר יועצים.

קולות קוראים

לא קיימים מכרזים פעילים של קולות קוראים.


עבור לארכיון המכרזים