מכרזי מועצה

מכרזי מועצה
שם המכרז תאריך התחלה תאריך סיום
מכרז פומבי מספר 31/2022 לעריכת ביטוח רכבי המועצה לשנת 2023 09/12/2022 21/12/2022
מכרז פומבי מס' 28/2022 - לביצוע עבודות תכנון, אספקה, התקנה ואחריות של מתקני תאורת רחובות מסוג LED לטובת פרויקט התייעלות אנרגטית 05/12/2022 03/01/2023
מכרז פומבי מס' 29/ 2022 למתן שירותי פינוי והובלת פסולת אריזות תכולת כלי האצירה הכתומים ממטה יהודה 05/12/2022 10/01/2023
מכרז 27/2022 הפקת אירועי תרבות עבור המועצה 15/11/2022 12/12/2022
מכרז 20/2022 הפעלת מעונות יום 15/11/2022 19/12/2022

מכרזי חברה כלכלית

מכרזי חברה כלכלית
שם המכרז תאריך התחלה תאריך סיום
מכרז פומבי מס' 6/2022 להרחבת בית ספר הרטוב בישוב צרעה במועצה אזורית מטה יהודה 23/11/2022 02/01/2023

מכרזי משכ"ל

לא קיימים מכרזים פעילים של מכרזי משכ"ל.

מאגר יועצים

לא קיימים מכרזים פעילים של מאגר יועצים.

קולות קוראים

לא קיימים מכרזים פעילים של קולות קוראים.


עבור לארכיון המכרזים