מכרזי מועצה

מכרזי מועצה
שם המכרז תאריך התחלה תאריך סיום
מכרז פומבי מס' 11/2023 - להפעלת מועדונית שיקומית לילדים בסיכון בעין רפא ועין נקובא 30/05/2023 13/06/2023
מכרז פומבי מס' 10/2023 למתן שרותי תכנון ייעוץ וליווי בתחומי החשמל מועצה אזורית מטה יהודה 22/05/2023 19/06/2023
מכרז פומבי מס' 08/2023 - למתן שרותי דפוס ושילוט למועצה האזורית מטה יהודה 09/05/2023 01/06/2023
מכרז פומבי מס' 09-2023 לביצוע עבודות גינון במבני ובשטחי הציבור ובמוסדות החינוך אשר בשטח השיפוט של המועצה האזורית מטה יהודה 09/05/2023 07/06/2023
מכרז פומבי מס' 7/2023 - הפעלת מעון יום מסילת ציון 03/05/2023 05/06/2023

מכרזי חברה כלכלית

מכרזי חברה כלכלית
שם המכרז תאריך התחלה תאריך סיום
קול קורא להרחבת מאגר היועצים של החברה לפיתוח מרכזים כפריים ותעשייתי ים מטה יהודה בע"מ 22/05/2023 08/06/2023
מכרז פומבי מס' 1/023 להשכרת והפעלת מתחם ארזה בישוב מוצא 04/05/2023 22/06/2023

מכרזי משכ"ל

לא קיימים מכרזים פעילים של מכרזי משכ"ל.

מאגר יועצים

לא קיימים מכרזים פעילים של מאגר יועצים.

קולות קוראים

לא קיימים מכרזים פעילים של קולות קוראים.


עבור לארכיון המכרזים