מכרזי מועצה

מכרזי מועצה
שם המכרז תאריך התחלה תאריך סיום
מכרז פומבי מס' 25/2024 הזמנה להציע הצעות להפעלת צהרונים וקייטנות בגני הילדים ביישובי המועצה האזורית מטה יהודה לשנת הלימודים תשפ"ה 11/07/2024 31/07/2024
מכרז פומבי מס' 26/2024 למתן שירותים בתחום פיקוח, בקרה ואכיפה למועצה האזורית מטה יהודה 10/07/2024 25/07/2024
מס' מכרז פומבי 15/2024 לקבלת שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון בתחום השיפוט של המועצה 04/07/2024 29/07/2024
מכרז מסגרת פומבי 23/2024 למתן שירותי תכנון, ייעוץ וליווי בתחום הקונסטרוקציה, בדק מבנים, וטיפול כולל בבקשות להיתר מועצה אזורית מטה יהודה 27/06/2024 28/07/2024
מכרז מסגרת פומבי 24/2024 למתן שירותי תכנון, ייעוץ וליווי בתחום הנדסת התנועה והתחבורה מועצה אזורית מטה יהודה 27/06/2024 28/07/2024
מכרז מסגרת פומבי 22/2024 למתן שרותי תכנון, ייעוץ וליווי בתחום נגישות מתו"ס ונגישות השירות מועצה אזורית מטה יהודה 27/06/2024 28/07/2024
מכרז פומבי 20/2024 למתן שרותי אספקת עבודות שופל ומשאית אשר בתחום השיפוט של המועצה האזורית מטה יהודה 25/06/2024 30/07/2024
מכרז פומבי מס' 21/2024 למתן שירותי הפעלת מרכז וחוג לאקרובטיקה ביד חריף 25/06/2024 30/07/2024
מכרז פומבי מס' 19/2024 לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות אבטחה טכנולוגיות מטה יהודה 19/06/2024 17/07/2024
מכרז פומבי מס' 18/2024 מתן שירותי אחזקה ורכש מערכות קשר למועצה האזורית מטה יהודה 17/06/2024 22/07/2024

מכרזי חברה כלכלית

מכרזי חברה כלכלית
שם המכרז תאריך התחלה תאריך סיום
מכרז מסגרת מס' 05/2024 הזמנה להציע הצעות מכרז מסגרת לביצוע עבודות קבלניות ופיתוח 07/07/2024 07/08/2024
תוכנית תנועה הר טוב א' לעיון הציבור 26/05/2024

מכרזי משכ"ל

מכרזי משכ"ל
שם המכרז תאריך התחלה תאריך סיום
פרוטוקול ועדת השלושה מכרז אספקת ריהוט וציוד 062024 11/07/2024 19/07/2024

מאגר יועצים

לא קיימים מכרזים פעילים של מאגר יועצים.

קולות קוראים

קולות קוראים
שם המכרז תאריך התחלה תאריך סיום
קול קורא להפעלת מרכז הסבת אקדמאים להוראה 11/07/2024 24/07/2024

עבור לארכיון המכרזים