מטה יהודה מתקדמת!

שתי בשורות חשובות לתושבי עגור ותושבי עין ראפה ועין נקובא.


הפקדת תכנית מתאר כולל ליישוב עגור.
הוועדה המקומית מטה יהודה גאה לבשר כי המליצה לוועדה המחוזית לאשר להפקדה תכנית כוללת ליישוב עגור!
זוהי בשורה חשובה לתושבי המושב, מדובר בתוכנית מתאר חדשה שתאפשר פיתוח וקידום הישוב, הרחבת נחלות, תוספת יחידות דיור ופרויקטים תיירותיים לפיתוח היישוב.

פיתוח תשתיות וקידום עין נקובא ועין ראפה במטה יהודה.
אגף הוועדה לבניין ערים פרסם מכרז לתכנון מפורט של כבישים ותשתיות לעין נקובא ועין רפא.
מדובר בתכנון מפורט של תשתיות חדשות הנובעות מתוכנית המתאר החדשה לכפרים שאושרה לפני כשלוש שנים.
התכנון יהווה בשורה לתושבים לקידום מתחמי פיתוח חדשים בישובים, ויקודם במסגרת חזון ראש המועצה לקידום הכפרים הערבים.

עגור