גם אני מקומי!

החלה הסמכת הוועדים המקומיים במטה יהודה.


השבוע ערך ראש המועצה ומנהלי האגפים במועצה יום הסמכה לוועדים המקומיים שנבחרו בבחירות האחרונות. המפגש הוא חלק מסדרת מפגשים שנערכים בשבועות האחרונים בבניין המועצה אותם מובילה מחלקת היישובים שאותה מנהלת שרון כץ.

במהלך היום הוועדים מגיעים לבניין המועצה לשיחת היכרות עם ראש המועצה, הכרות עם מנהלי האגפים ועוברים הליך פורמאלי המסמיך אותם לביצוע תפקידם.

הוועדים החדשים שמונו ביישובים התקבלו בבניין המועצה בקבלת פנים חמה וחגיגית ע"י מנהלי האגפים ועובדי המועצה. היום נפתח בשיחת הכרות עם ראש המועצה אבישי כהן שבירך אותם על הזכות לקחת חלק בהנהגה המקומית.

אבישי כהן ראש המועצה

" אתם ואתן חלק בלתי נפרד מהנהגת המועצה ואני שמח לצעוד אתכם את הדרך".  עוד אמר להם ראש המועצה, "עובדי המועצה ואני פה עבורכם, והמעוצה תלווה אתכם ואתכן ותעניק לכם את הכלים וההכשרה הדרושה להצליח בתפקידכם."

בהמשך היום שרון כץ מנהלת מחלקת היישובים במועצה הציגה להם את עבודת המועצה ומנהלי האגפים. בנוסף אמרה להם כץ, כי המועצה מעבירה קורסים מקצועיים, כנסים והכשרות לוועדים שחשוב מאוד לקחת בהם חלק כדי לייצר שיתופי פעולה בין בעלי התפקידים במועצה לוועדים. מאז כניסתה לתפקיד מנהלת מחלקת היישובים במועצה שרון כץ בנתה פורום מקצועי ללמידת עמיתים עבור מנהלי היישובים שתורם רבות לחיזוק הקשר ולקידום העשייה בין עובדי המועצה למנהלי היישובים.

בהמשך היום כל ועד מקומי התכנס לישיבה מצומצמת עם עובד מועצה לעבור על נייר ההסמכה הרשמי בו נדרשים חברי הועד לבחור יו"ר, מורשה חתימה וחתימה על טופס ניגוד עניינים כמחויב בחוק. בהמשך יקבל כל ועד כתב מינוי מטעם המועצה להסדרת עבודתו לחמש שנים הקרובות.

בסיום ההסכמה כל חבר וחברת וועד מקבלים מארז חוברות הדרכה מטעם המועצה הנותנים להם כלים לניהול היישוב בתחומים שונים כמו, ניהול תקציב, ניהול תקין, קליטת תושבים, נוער, העסקת עובדים, ועדות ביקורת ועוד.

עד כה הסמיכה המועצה כ-40 יישובים שקיבלו כתב מינוי רשמי מהמועצה ויצאו לדרך.

אנו במועצה מאחלים לכולם בהצלחה רבה בתפקידם.

 

צילום: טובה כליף