מטה יהודה ממשיכה להתנגד לפגיעה במרחב הכפרי!


השבוע התקיימה בלשכתו של שר השיכון, יצחק גולדקנופף, ישיבת היכרות ועבודה בה השתתפו נציגי מנהל מקרקעי ישראל, נציגי הוועדה המקומית ובהשתתפות ראש המועצה.

במסגרת פגישת העבודה, נערכה היכרות עם צוות לשכת השר, וכן הוצגה מדיניות המועצה לפיה יחד עם קידום תוכניות בינוי ופיתוח המועצה, יישמר העקרון המנחה לפיו אין לפגוע בשטחי המועצה ויישוביה, בשטחים החקלאים, הפתוחים והמרחב הכפרי שבתחומי המועצה. מטה יהודה מתכוונת להמשיך לשמור ולהגן על צביונה הכפרי והמיוחד בכל מחיר.

בנוסף, הציגה המועצה עמדתה לפיה הוועדה המקומית לתכנון ובניה במטה יהודה, לא תהפוך לוועדה מרחבית. 

במסגרת הפגישה עלה והודגש הצורך בפיתוח וקידום יישובי המועצה, ובכללם עידוד ופיתוח היישובים הערביים לטובת בני המקום.

שר השיכון גולד