מסיירים ולומדים!

לראשונה במטה יהודה התקיים סיור למידה והעשרה למנהלי ומנהלות הישובים.


השבוע ציינו במועצה את סיום שנת הפעילות של פורום מנהלי ומנהלות הישובים של מטה יהודה.

לפני כשנה מחלקת היישובים במועצה בהובלת שרון כץ השיקו פורום מיוחד ומקצועי של מנהלי ומנהלות היישובים במטה יהודה, שמטרתו למידה, העשרה, התמקצעות וקבלת כלים לעבודה בהנהגת היישובים. אחת המטרות המרכזיות של הפורום היא חיזוק שיתופי פעולה עם המועצה ועם גורמי המועצה והכרת המבנה הארגוני.

שרון כץ מובילת הפורום מספרת לנו, מנהלי ומנהלות הישוב מוציאים לפועל את מדיניות הוועדים המקומיים תוך כדי עבודה שוטפת עם מחלקות ואגפי המועצה. הפורום נפגש אחת לחודש במהלך השנה. "במפגשים קיימנו למידת עמיתים, למידה מסוגיות שעולות מהשטח, מפגש עם בעלי ובעלות תפקידים במועצה וקידום נושאים מקצועיים בעבודה עם המועצה".

 ביום שני בשבוע שעבר יצאו מנהלי ומנהלות הישובים ליום למידה במועצה האזורית חוף כרמל, נפגשו עם מנהלות ישובים, סיכמו שנה, תכננו את השנה הבאה והתגבשו בסדנת o.d.t .

שרון כץ אומרת לנו: "גאווה להיות חלק ממועצה שמשקיעה רבות במנהלי ומנהלות הישובים, במטרה לשמר את הקשר החשוב בין המועצה לישובים". תודה לכל אחד ואחת מהמנהלים והמנהלות על האכפתיות, המסירות והמקצועיות בעבודה בישוב.

בקרב מנהלי היישובים שמענו שהיה סיור לימודי מעולה, חברותא מצוינת לסגור את השנה ולפתוח את הקיץ. ממתינים להשתלמות הבאה לקבלת כלים נוספים שיסייעו לנו לתת שירות יעיל יותר לקהילות שלנו.