שומרים על הלב הירוק!

המועצה זוכה במענק נוסף של כ- 3,950,000 מיליון שקלים לקידום תוכנית "פארק עמק שורק".


בהמשך למאבק של המועצה בתוכניות הבנייה הדורסניות של העיר בית שמש, במטרה לקדם בניית מסוף מטענים, בית עלמין ואזור תעשייה באזור נחל שורק.

הצליחה המעוצה בשיתוף רשות הניקוז והנחלים "שורק- לכיש,  להבטיח שימור עתידי של השטחים הפתוחים והירוקים, ע"י המשך גיוס כספים ומשאבים לפיתוח תוכנית פארק ירוק וייחודי לאזורנו "פארק עמק שורק".

השבוע התבשרה המועצה כי היא זוכה במענק נוסף של כ- 3,950,000 מיליון שקלים מטעם יד הנדיב וקרונות פילנטרופיות המנציחות את זכרו של הברון רוטשילד.

כזכור, פרסמנו כאן לפני יותר משנה כי המועצה זכתה בכ- 3.3 מיליון ₪ מקרן השטחים הפתוחים של רשות מקרקעי ישראל, לתכנון וביצוע שלב א' בפרויקט "פארק נחל עמק שורק" באזור קיבוץ צרעה. סה"כ עד כה הצליחה המועצה לגייס משאבים רבים בסכום של כ-10 מיליון ₪ לטובת הפרויקט המיוחד והירוק, שמבטיח שמירה על ערכי הטבע והנוף הייחודי למועצה.

אז מה מחכה לנו בעתיד?

פארק צפרות ייחודי שיהיה פתוח למבקרים, מאגרי מים שייתנו מענה לטיפול במי הנחל תוך שיקום ופיתוח אקולוגי של בתי גידול מקומיים, פתרונות חדשניים מבוססי טבע לוויסות הצפות בנחל, פיתוח תוצרי ידע ומחקר לקהילה המקצועית ועבור התושבים ומבקרים מבחוץ. אין ספק שמדובר בבשורה משמחת שכן תוקם אטרקציה תיירותית וירוקה לטובת כולם!

ראש המועצה ניב ויזל בירך על ההישג המרשים

"מדובר בהישג חשוב ובעל ערך לתושבים, לטבע שלנו ולדורות הבאים. מחובתנו לשמור ולהגן על השטחים הפתוחים והירוקים שלנו ועל הלב הירוק של ישראל". המענק והמשאבים האלו הם חלק בלתי נפרד מהאמצעים העמודים לרשת המועצה במאבק ובדיונים שמנהלת המועצה אל מול תוכניות הבנוי ההרסניות של עירית בית שמש, המקדמות פגיעה בשטחי המועצה ובערכי הטבע המקומיים. מחובתנו להמשיך להיאבק, למען שמירה על המרחב הכפרי, הטבע ועל בעלי החיים.

מהנדסת המועצה אדר' מיכל נאור ורניק:

בעזרת התקציב של יד הנדיב ל"פרוייקט ההדגמה" הייחודי בעמק צרעה, נוכל להמשיך ולקדם את פרויקט הפארק בשיתוף רשות הניקוז והישובים הגובלים, לרווחת כל תושבי המרחב.