מועצה מגויסת!

מגמת העלייה לגיוס ושירות משמעותי בקרב בני ובנות הנוער תושבי המועצה נמשכת!


השבוע נערכה במועצה ישיבה בנושא נתוני הגיוס ושירות לשנת 2022-2023

המסתכלים על מסיימי השירות הצבאי בשנת 2021 במועצה האזורית מטה יהודה. הישיבה התקיימה בהשתתפות ראש המועצה, הנהלת המועצה, מנהל החינוך, מנהלי בתי הספר התיכוניים, מנהלי אגפי המועצה הרלוונטי ועוד.

את הנתונים הציגו נציגת משרד הביטחון ונציגת משדר החינוך במחוז ירושלים, שפתחו את הדיון באמירה ברורה שמגמת העלייה והנתונים של מטה יהודה יפים ומרשימים.

ממחקרי הצבא עולים נתונים יפים ומרשימים, ובעיקר מראים את המשך מגמת העלייה לגיוס ושירות משמעותי בקרב בני ובנות הנוער תושבי המועצה.

להלן הנתונים המרכזיים:

  • נמשכת מגמת העלייה בגיוס נשים (78.7%) וגברים (84.5%) לשירות משמעותי בצה"ל- שיעור גבוה יותר מהממוצע הארצי.
  • נתון מדהים מראה- כי שיעור הנשים תושבות מטה יהודה המגיעות למסלולי קצונה, גבוה  יותר מהממוצע הארצי.  (10.9% נתון מועצה אל מול 8% נתון ארצי)
  • שיעור מיצוי תפקידי לוחמה גם לגברים (62.4% רשותי אל מול 51.4% ארצי) וגם לנשים (15.4% רשותי אל מול 12.7%) תושבי המועצה גבוה ונמצא מעל הממוצע הארצי.
  • שיעור יציאה לשנת שירות / מכינה בקרב בני ובנות נוער תושבי המועצה נמצא בשיעור גבוה יותר מהממוצע הארצי. ( 48.4%  ממוצע רשותי גברים ונשים אל מול 13.8% ממוצע ארצי).
  • אחד מכל חמישה בני  ובנות נוער במועצה (בממוצע) יוצא לשנת שירות / מכינה.

 

ניב ויזל ראש המועצה
"הנתונים שהוצגו יפים, מעודדים וגורמים לכולנו גאווה בבני ובנות הנוער שלנו. אני מבקש מכאן להודות למנהלי בתי הספר, למורות ולמורים, לצוותי החינוך והוראה, למנהלי האגפים והמחלקות החברתיים במועצה שמהווים נדבך חשוב בהקניית הערכים והחינוך המשמעותי במסע חייהם של נערים ונערות במועצה. ההשקעה בדור העתיד מביאה את הנוער שלנו להיות בשלים, מוכנים לחיים הבוגרים, אחראים ורוצים לתרום למדינה הן בשנת השירות והן בצבא. יש להמשיך בעשייה החשובה שלנו ולעודד אותם לכך, יישר כח".

מטרת הישיבות הקבועות האלו הן למידת הנתונים, הצגת המגמות בבתי הספר במועצה, יצירת בסיס לבניית תכנית עבודה וחיזוק מוטיבציות לשירות משמעותי.

*כלל הנתונים המוצגים הינם של בוגרי בתי הספר במועצה החייבים בגיוס לפי חוק שירות ביטחון והם מתפלגים לפי שנות לידה.

גיוס לצהל ינואר 23