ועדים מצטיינים!


השבוע התקיים סמינר הוועדים השנתי לשנת 2023 של מטה יהודה. הסמינר היה השנה בסימן, "מטה יהודה 2048" בראי שנת ה-100 של מדינת ישראל.

כמדי שנה, במסגרת הסמינר מתקיים טקס חגיגי להענקת פרס ראש המועצה לוועדים מקומיים על ניהול תקין. ראש המועצה ניב ויזל והנהלת המועצה מקדמים שקיפות, שיתוף ציבור, מנהל תקין והיבטים ניהוליים עליהם נבחנים בכל שנה הוועדים המקומיים במועצה והזוכים מקבלים פרס כספי . הוועדה המקצועית שבחנה את הוועדים כללה את מנכלי"ת המועצה רחלי משה, מנהל אגף שירות ואסטרטגיה סיון כהן טופל, מבקר המועצה יואל ינון, שרון כץ מנהלת מחלקת יישובים ונציגות מטעם גזברות המועצה.

פרס ניהול תקין הוענק השנה לוועדים המקומיים והמצטיינים: ועד מקומי בקוע, נווה מיכאל, אדרת וצלפון. פרס ניהול תקין מתקדם הוענק לוועדים המקומיים של: ועד מקומי גפן, עגור, תרום וכפר אוריה.

מצטייני בקוע

מצטייני כפר אוריה 

מצטייני גפן 

מצטייני תרום 

מצטייני נווה מיכאל 

מצטייני אדרת 

מצטייני צלפון