מתקני איסוף חדשים למחזור קרטונים במועצה!


מחלקת קיימות ואיכות הסביבה מציבה בימים אלו מתקני מחזור קרטון חדשים ומשודרגים ביישובי המועצה.

הצבת מתקני הקרטון החדשים מהווה המשך לפריסת מתקני מיחזור חדישים כמו מתקני הנייר, האלקטרוניקה והפחים הכתומים.

המתקנים החדשים גדולים בנפח ומעוצבים כך שיאפשרו חוויית מחזור נוחה לתושבים.

לוי עזיז מנהל מחלקת קיימות ואיכות הסביבה במועצה:

 ״תושבי המועצה של היום מודעים יותר למחזור ולהשלכות על הסביבה ולכן מוטלת על כולנו החובה לתת פתרונות מחזור ובכך לשמור על הסביבה. בזכות ההיענות של תושבי המועצה מוחזרו עד היום כמויות רבות של פסולת ובכך נוצר חיסכון בהטמנת פסולת ביתית. המחלקה קוראת לתושבים להמשיך ולמחזר ובכך נשמור על איכות החיים והסביבה במטה יהודה״