מכנס לנכס!

כנס הסברה בנושא בית שלישי בנחלה במטה יהודה!


השבוע ערכה המועצה כנס הסברה לתושבי המועצה בנושא בניית בית שלישי בנחלה. לבית העם במושב נחם הגיעו כ-300 תושבות ותושבים שבאו לשמוע על התב"ע המועצתית בנוגע ליחידה שלישית והתעסוקה החלופית ועל החלטות ומדיניות רמ"י.

בכנס, שהוא יוזמה משותפת של ראש המועצה ניב ויזל והועדה לתכנון ובניה במועצה, ובהובלת מהנדסת המועצה מיכל נאור ורניק, יחד עם נציגי רמ"י ומזכ"ל תנועת המושבים עמית יפרח, נחשפו התושבים להחלטות רמ"י, לתהליך ההסדרה של שימושים חורגים, בניית בית שלישי בנחלה ואפשרות ליצירת מגורים נוספת לבן משפחה ועוד.

לאחר דברי הסבר של כל בעל תפקיד הן מרמ"י והן מהמועצה, נציגי רמ"י ומזכ"ל התנועה עמית יפרח ענו לציבור על שאלות.

ראש המועצה ניב ויזל, הודה לתושבים שהגיעו וברך על היענות הרבה של התושבים ועל השאלות הרבות שנשאלו ואמר: "המועצה תנגיש את המידע החשוב הזה לציבור, לוועדים ולתושבים וזו הסיבה להפקת הכנס הערב, הבנת החלטות המדינה ורמ"י והנגשת המידע לציבור יאפשרו שיפור משמעותי של המצב הקיים והתמודדות טובה יותר עם המגבלות שהיו קיימות עד כה". בנוסף, הודה לוועדה לתכנון ובניה ולמיכל נאור ורניק על הובלת הכנס, לנציגי רמ"י שהגיעו לדבר עם התושבים ולעמית יפרח שותף לדרך.