מקדמים קיימות במטה יהודה!


המועצה זכתה השבוע בציון לשבח על פעילותה לקידום נושאי קיימות, סביבה והתמודדות עם אתגרי משבר האקלים, מטעם מרכז השלטון האזורי בישראל.

השבוע התקיים הכנס הראשון לקיימות במרחב הכפרי בגבעת ברנר, מטעם מרכז השלטון האזורי בישראל.

מטה יהודה זכתה בתעודת ההוקרה על פעולה לצמצום השפעות שינוי האקלים, התמודדות עם שריפות ואירועי מזג אוויר קיצוני, קידום ערכי הקיימות והשמירה על הסביבה ברמה המקומית והגנה על המרחב הכפרי והשטחים הפתוחים.

מבין הפעילויות הרבות של המועצה בתחום הקיימות בלטו לטובה הפעילויות הבאות: קידום התחבורה הציבורית ביישובי המועצה, קידום פרויקטים בשטחים הפתוחים למען הקהילה והסביבה, פעילות מרשימה בתחום החינוך הסביבתי, ליווי ועדות איכות סביבה יישוביות והטמעת הקיימות בפעילות המועצה.

מטרת הפרס הינה לעודד ולהוקיר את פעילות המועצות האזוריות בתחום הקיימות וערכי השמירה על הסביבה. פעולות המועצות האזוריות היא קריטית להתמודדות עם השפעות שינויי האקלים ברמה המקומית. בנוסף, לפעילות בתחום זה יש השפעות חיוביות לשמירה על איכות חייהם של תושבי המועצה.

ניב ויזל ראש המועצה

"כחלק מתהליכי העומק אותם אנו מקדמים במועצה בהובלת מחלקת איכות הסביבה, אנו רואים לנגד עינינו יום יום את החשיבות הגדולה להמשיך ולהגן על הלב הירוק של ישראל ולשמור על השטחים הירוקים והמרחב הכפרי הייחודי שלנו. זאת ועוד, לצד חינוך ערכי לשמירה על הסביבה כבר מגיל הגן. תעודת הציון לשבח הוענקה למועצה על פעילותה ועשייתה היום יומית לקידום הקיימות, השמירה על השטחים הפתוחים וההתמודדות עם משבר האקלים. מטה יהודה תמשיך בעשייה ובקידום חינוך ערכי לשמירה על הסביבה, לקיימות ולחיזוק הקשר שבין האדם לסביבה".