אושרה תוכנית כוללת למושב צלפון


בשבוע שעבר אושרה תוכנית כוללת למושב צלפון, התוכנית כוללת מיצוי של סה"כ 350 יח"ד עפ"י תמ"א/35, בנוסף התוכנית מוסיפה ייעודי קרקע ושימושים נוספים בשטח המושב לתיירות, מסחר, מלונאות, בית אבות, אירועים, מרכז כנסים, מרכז ספורט אתגרי והכל בשטח המושב.

התוכנית אושרה בוועדה המחוזית לאחר דיונים רבים כולל דיון בהתנגדויות, בליווי ותמיכה של צוות הוועדה המקומית בנציגי היישוב, בדיונים ולאורך כל התהליך.

ניב ויזל ראש המועצה

"אני מברך את הנהגת היישוב בצלפון, אין ספק שעבודה קשה והשקעה של שנים השתלמה ובקרוב תישא פרי ותצליח למען רווחת התושבים והיישוב. אנו במועצה מברכים על שיתופי הפעולה, האמון והעבודה הצמודה יחד עם המועצה בהגשת התוכנית. אנו מעודדים הנהגות ויישובים נוספים לפעול למען ההתחדשות הכפרית, ובהזדמנות זו נבקש להודות לצוות הוועדה לתכנון ובנייה במועצה שליוותה ותמכה ביוזמה לאורך כל הדרך.

מיכל נאור ורניק מהנדסת המועצה

"התוכניות הן יוזמת ועד האגודה שתכנן וקידם בסיוע וליווי צמוד ומשמעותי של צוות הועדה לתכנון ובניה במועצה. כצופים פני עתיד ובהנחיית ראש המועצה אנו מקדמים ככל הניתן התחדשות כפרית, עיבוי הישוב ופיתוח מיזמים תיירותיים וכלכליים לטובת הישוב.