אמנה למניעת אלימות באורה- עמינדב

בהובלת הרשות לביטחון קהילתי במועצה נכתבה אמנה למיגור תופעת האלימות במרחב הציבורי


 

לאחר כמה אירועי אלימות של בני נוער ביישובים אורה ועמינדב, החליטו הנהגות היישובים לפנות למועצה וביחד עם צוות מוגנות של היישוב, הנהלת בית הספר האזורי והנהגות ההורים ובהובלת הרשות לביטחון קהילתי במועצה, הוחלט על מספר צעדים למיגור האלימות במרחב הציבורי ביישובים. בין הצעדים שננקטו, כתיבת אמנה משותפת למניעת אלימות עליה יהיו חתומים הנהגות היישובים, ההורים והרשות לביטחון קהילתי. ההורים יתבקשו להעביר את האמנה ותוכנה לבני ובנות הנוער ולשוחח על הנושא.

בנוסף הוחלט על הקמת סיירת הורים משותפת לשני היישובים שתתמקד בעיקר במגרשי הספורט וגני השעשועים ותהווה דמות בוגרת ומשמעותית בשטח שתדע לתת מענה מידי לאירועים חריגים.

לאחר מספר פגישות שנערכו ביישוב בהשתתפות 32 הורים והנהגות היישוב יחד עם עו"ס לחוק הנוער מאגף הרווחה במועצה ושוטר קהילתי, והרשות לביטחון קהילתי כתבו כולם אמנה וחתמו עליה שעיקריה:

איסור להשתמש בכל סוג של אלימות מילולית וגופנית, להקפיד על תרבות דיבור ראויה ומכבדת במרחב הציבורי ובמגרשים הספורט והפנאי. שמירה של כלל הציבור על הרכוש הציבורי, התרעה לגורמים הרלוונטיים על כל אירוע. לעודד הורים ובני נוער להתלונן על אלימות ולהקשיב למצוקות החברים. לבסוף הקמת סיירת הורים למיגור התופעה.

המועצה רואה לנכון להעביר את האמנה לכלל הנהגות היישובים במועצה ולבתי הספר במטרה לעודד את כולם להצטרף, לקדם שייח על הנושא ולמנוע את התופעה.

 

ניב ויזל ראש המועצה:

" אני מברך על היוזמה, הערנות והנכונות לדבר על המקרים ולא להתעלם מהם,  על מקרי אלימות מדברים ולא מתעלמים. יש לנהוג באפס סבלנות כלפי אירועי אלימות וחובתנו היא לגבות את זה במעשים. אין ספק שמדובר על תופעה כלל ארצית ולא רק אצלנו, ויש אחריות רבה לנו המבוגרים למנוע את האירועים האלו. המועצה והרשות לביטחון קהילתי מעודדת את הנהגות היישובים להתייעץ, לדבר וליזום מהלכים משותפים בנושא."