מטה יהודה על "מסלול ההמראה"

משרד הפנים בחר במטה יהודה כאחת מעשרים וחמש רשויות שנבחרו להיכנס לתוכנית היוקרתית המקנה תקציב מיוחד לפיתוח פרויקטים.


ביום שני  השבוע, (ה )25.7 חתם ראש המועצה ניב ויזל ביחד עם גזבר המועצה משה אוחיון ובמעמד שרת הפנים איילת השקד על השתתפות מטה יהודה בתוכנית ההמראה ברשויות המקומיות בהובלת משרד הפנים. בשורה זו מבשרת על בחירתה של מטה יהודה להיות אחת מתוך עשרים וחמש הרשויות מכל הארץ, אשר נבחרו להיכנס לתוכנית ההמראה ולקבל מענק תקציבי של מיליוני שקלים ממשרד הפנים לטובת פיתוח פרויקטים במועצה.

התוכנית מבקשת לחזק את הרשות המקומית באופן שיסייע לה להשקיע בפיתוח התשתית הארגונית ופיתוח מצבה הכלכלי במטרה לחולל בה שינוי משמעותי, להביאה לידי התנהלות אפקטיבית ויעילה בתחום ההון האנושי, ופיתוחה וקידומה לעצמאות כלכלית.

מטה יהודה מצטרפת לכעשרים רשויות שנבחרו ע"י משרד פנים להוביל את התוכנית ואשר הוכיחו מסוגלות ניהולית לקדם את הפרויקטים. המועצה התחייבה להשתתף בתוכנית ולהוביל לשיפור במערך הארגוני וקידום פרויקטים כלכליים ברשות ולסייע בשיפור השרות לתושב. בין היתר המועצה תשתתף בהשתלמויות ופורומים מקצועיים, קידום מהלכים להתייעלות ארגונית וחיזוק ההון האנושי, הקמת פרויקטים כלכליים, העברת נתונים למשרד הפנים ודיווחים על התקדמות בתהליך ולהשתמש בתקציב שהוקצה אך ורק למטרה לשמה הוא נועד, קרי, לתהליכי פיתוח ארגוני וכלכלי והמאושרים ע"י וועדת ההיגוי וועדת ההשקעות.

כל רשות תקבל בשלב הראשון והמיידי סל בסיס בגובה 5.5 מיליון ₪ הכוללים בין היתר פיתוח ארגוני ודיגיטלי, פיתוח כלכלי לפרויקטים כלכליים וייעוץ חיצוני שיסייע לרשות ליישם את התוכנית.

 

ניב ויזל ראש המועצה

ראש המועצה ניב ויזל אמר: "כבוד גדול לנו להיות חלק מרשימת 25 הרשויות שנבחרו להיכנס לתוכנית היוקרתית של משרד הפנים. אני גאה במועצה ובעובדיה, הבחירה במטה יהודה היא הכרה רשמית במאמצינו הכבירים לשמור על הקופה הציבורית, על יציבות כלכלית ומנהל תקין כפי שאנו עושים בכל יום. עמדנו בכל הקריטריונים והבחירה בנו היא בשורה חשובה לכל תושבי מטה יהודה- יישר כוח"