אנחנו יודעים שכולם רוצים להיות מעודכנים, אבל מה לעשות, פרוטוקול זה לא תמיד הדבר הכי כיף לקרוא, החלטנו להביא לפניכם את עיקרי החלטות המליאה מהישיבה שנערכה ב 20/05/2020 בשפה פשוטה עם הסברים...

כמובן שאם תרצו הרחבה, תוכלו להקליק ולצפות בפרוטוקול המלא >>

משולחנה של מליאת המועצה

ישיבה מספר 16

20/05/2020

אושר שימוש בכרטיס קומסיין להגשת קולות קוראים במערכת מרכב"ה לעובדת המועצה –ורדה ראובן

אושר מינוי ועדות ביקורת בישובים נווה שלום, גיזו:

ועדות ביקורת נווה שלום: מר שאול ראובן וייס, גב' סרי נאשף, מר עיסאם חג'אזי.

שינוי בוועדת ביקורת בוועד מקומי גיזו: חבר וועדת ביקורת, מר שי הרשקוביץ התפטר ולכן אושר חבר חדש במקומו – מר רז כרמי.

  • פתיחת תב"רים
  • עדכון תב"רים
  • סגירת תב"רים

אושר פרוטוקול ישיבת מליאה מתאריך 06.04.2020

מטה יהודה

 

אישור המלצת ועד הבחינה לקלוט את המועמד ניר נהרי לתפקיד מפקח במחלקת תחבורה בכפוף לאישור ועדת מנהל השירות במשרד הפנים.