אנחנו יודעים שכולם רוצים להיות מעודכנים, אבל מה לעשות, פרוטוקול זה לא תמיד הדבר הכי כיף לקרוא, החלטנו להביא לפניכם את עיקרי החלטות המליאה מהישיבה שנערכה ב 8/1/2020 בשפה פשוטה עם הסברים...

כמובן שאם תרצו הרחבה, תוכלו להקליק ולצפות בפרוטוקול המלא >>

אושר דוח ביקורת מפורט לשנת 2018

אושר- דוחות ביקורת כספיים מבוקרים לשנת 2018

אושר פרוטוקול מליאת מועצה 27/11/2019

אושר חכירת חדר טרנספורמציה ביישוב מוצא

אושר הרחבת הסכם "אזור התעשייה תרקומייה"

אושרה הארכת מגבלת הגביה של חוק עזר למטה יהודה (שירותי שמירה)

אושר- הסכם מועצה ורמ"י לשיווק מגרשים במטה יהודה

אושר דוח מבקר המועצה לשנת 2018 בנושא ניהול עצמי בתי ספר יסודיים 

אושר שינויים בוועדת ביקורת:

  • אושר למנות את מר שלמה דוד לחבר בוועדת הביקורת לוועד המקומי בזכריה במקום מר דוד יחזקאל.
  • אושר למנות את מר גיל אליהו ואת מר אורן משה נחמיה  לחברים בוועדת הביקורת לוועד המקומי בתעוז במקום מר חן אסולין ומר אורן אביאל..
  • אושר למנות את מר לואיז ערמוני לחבר בוועדת הביקורת לוועד המקומי ברמת רזיאל במקום מר צבי שטרנהיים.

אושר מינוי ועדות ביקורת ביישובים:

  1. אושרו בבית נקופה-אברך הודיה, ערן שדה, שלו ארנון, חיוני יעקב, משה באדר.
  2. אושרו בזנוח- פרץ שמעון, פחימה דוד, רז שי.
  • אושרו בגבעת ישעיהו- מאור פריד, אלון גולדברג, גדעון ברינדר

פתיחת תב"רים:

תכנון ועיצוב מרחבים חדשניים במוס"ח, לדים, טמוני קרקע מוס"ח, מרכזי מחזור ביישובי המועצה, מסתורי פחים, מענק פיתוח צור הדסה 2019, מענק פיתוח צור הדסה 2018, תכנון הקמה שדרוג תפעול ותחזוקה של מיזמים דיגיטליים מתקדמים, ייעודי קרקע GIS, שיפוץ מתקני ספורט ורכישת ציוד בי"ס הרטוב.