אנחנו יודעים שכולם רוצים להיות מעודכנים, אבל מה לעשות, פרוטוקול זה לא תמיד הדבר הכי כיף לקרוא, החלטנו להביא לפניכם את עיקרי החלטות המליאה מהישיבה שנערכה ב 27/11/2019 בשפה פשוטה עם הסברים...

כמובן שאם תרצו הרחבה, תוכלו להקליק ולצפות בפרוטוקול המלא >>

משולחנה של מליאת המועצה

ישיבה מספר 11

27/11/2019

 

אושר פטור ממכרז לשימוש בשטחי המועצה  לעמותת בית אור אביבה

 

איכות הסביבה

אושררו מורשי חתימה לכל דבר ועניין :

  • מר ויזל דוד ניב ראש המועצה 
  • מר אוחיון משה גזבר המועצה

אושר– פרוטוקול הנהלת המועצה מתאריך 25/09/2019

אושרו תבחינים להקצאת קרקעות של המועצה במסגרת ועדת הקצאות.

אושרו דוחות כספיים ועדים מקומיים לשנת 2018 : נוה אילן, כפר אוריה, שריגים, מוצא עילית, שואבה ,צובה, עג'ור, כיסלון

אושרו דוחות כספיים ועדים מקומיים לשנת  2019 :

מבוא ביתר, עין רפא

 

אושרו עדכוני תקציב.

מטבעות

 

אושר חח"ד אשראי המועצה לשנת 2020

עדכון תב"רים:

תב"ר 4417- משאית גזם

עדכון שם תב"ר 3497- שם חדש:

תב"ר 3497- עין ראפה עבודות פיתוח ותשתיות

פתיחת תב"רים:

שיפוץ מקוואות, הצטיידות בגן עופרים, בניית בתי כנסת, פיתוח בישובים, שיפוץ אולם ספורט – עין כרם, עין ראפה מבנה רב תכליתי, עבודות חשמל, בדק בית, ישן מול חדש- צור הדסה, שיפוץ מוסדות חינוך, הצטיידות, מחשוב מוסדות חינוך.           

אושר מינוי מ"מ לממונה למניעת הטרדות מיניות ברשות:

 הגב' הדס דוד

 

מטה יהודה

אושר פתיחת חשבון ושינוי בעל זכות חתימה חשבון רשות + הורים בי"ס ביה"ס "מעיינות" צור הדסה- עידן שניר ורונית פיטל- פתיחת חשבון

ביה"ס "עין נקובה עין רפא- ביטול בעלי זכות חתימה באסם ברהם

ואישור בעלי זכות חתימה גאדה יוסף+ אבו הייכל.