אחריות על כלל פעילויות הנוער ביישוב (שכבות ד'-יב).

הדרכת גיל תיכון (ז'-י"ב)

1. מתן מענה רציף לבני/ות הנוער לאורך כל השנה, בשיתוף הגרעינר/ית, הקומונר/ית או חייל/ת פרק המשימה.

2. פעולות וערבי נוער על בסיס קבוע – לכלל גיל התיכון או לפי שכבות, בהתאם לצורך היישובי.

3. ביישובים בהם יש כוחות חינוכיים נוספים כגון חייל/ת פרק משימה, קומונרית ו/או חניכי מכינה:

  •  אחריות כוללת על פעילות כוחות אלו ביישוב
  •  הנחייה וליווי של הכוחות החינוכיים בכלל פעילותם ביישוב, בתיאום עם המלווה מטעמם
  •  תיאום ימי העבודה כך שהם חופפים לימי הנוכחות של הכוחות החינוכיים ביישוב
  •  יש לספק לכוחות החינוכיים גישה עצמאית לקן היישובי ולציוד הדרוש לו/ה לשם עבודתו

פעילות התנועה ביישובי התנועה החדשה

1. אחריות על כלל פעילות תנועת הנוער ביישוב

2. ניהול ימי פעילות התנועה ביישוב

3. הנחיית צוות ההדרכה באופן סדיר – ישיבות צוות אחת לשבוע, הנחיות אישיות למדריכים/ות

4. אחריות על הרשמות לכלל פעילויות התנועה

5. ליווי החניכים/ות לכלל פעילויות התנועה המוגדרות כדורשות ליווי

6. ממשק עם פעילויות התנועה – סמינרים, הכשרות, טיולים וכדומה

7. ביישובים בהם יש גרעינר/ית באופן סדיר:

  • אחריות כוללת על פעילות הגרעינר/ית ביישוב
  • הנחייה וליווי של הגרעינר/ית בפעילות היישובית, בתיאום עם רכז/ת הגרעין
  • תיאום ימי העבודה כך שהם חופפים לימי הנוכחות של הגרעינר/ית ביישוב
  • יש לספק לגרעינר/ית, ככל שניתן, גישה עצמאית לקן היישובי ולציוד הדרוש לו/ה לשם עבודתו

פעילות הקהילה ביישוב

1. נוכחות בכלל האירועים הקהילתיים בהם בני/ות הנוער שותפים/ות

2. אחריות על פעילויות תרבות וקהילה על פי הגדרת היישוב יחד עם בני/ות הנוער (חגים, טקסים, וכמובן גם בשיגרה).

3. שילוב בני ובנות הנוער בפעילויות הקהילה השונות ויוזמה של פעילויות ומפגשים נוספים.

עבודה מול גורמים ביישוב ובפרט נאמן/ת הנוער

1. פגישת ליווי עם נאמן/ת הנוער ביישוב לפחות אחת לשבועיים

2. הנחיית ועדת נוער/חינוך יישובית. אחת לחודש וחצי יש לתאם מפגש של ועדת הנוער/החינוך אליה יגיעו במידת הצורך גם רכזת האיזור ומנהלת מחלקת נוער.

3. עבודה בשותפות עם בעלי תפקידים רלוונטיים נוספים ביישוב

פעילות מחלקת הנוער מטה יהודה

1. השתתפות ומעורבות במפעלים אזוריים, מועצתיים ותנועתיים, קרי: כנסי ט', השתלמויות מד"צים, מחנה פסח, טיולים ופעילויות שיא וכד'.

2. ריכוז פרויקט- תפקיד  אזורי אחת לשנה. חלוקת הפרויקטים בין מדריכי/ות הנוער  תיעשה בתיאום ומתוך שיחה עם הרכז/ת.

3. ליווי מפעל תנועתי אחת לשנה.

4. הגשת תוכנית עבודה שנתית לאישור רכזת האזור.

5. ליווי חניכי/ות היישוב לפעילויות המועצה השונות.

הנחייה וליווי במחלקת הנוער

1. השתתפות סדירה וקבועה בישיבות צוות אזוריות ומועצתיות, אחת לשבועיים. ישיבות אלו הן חובה, ואין שחרור מנוכחות בהן. הישיבות יתקיימו בימי ראשון.

2. פגישה אישית עם רכזת האזור אחת לשלוש שבועות או לפי הצורך, וזאת מעבר למפגש בישיבות המועצתיות. הפגישה תתואם בין הענ"ק/ית והרכזת ותיערך בישוב, או במועצה.

תנאי סף לקליטת רכז/ת נוער ולפעילות נוער ביישוב

העסקה חוקית של רכז/ת הנוער

1. העסקה על פי התנאים הסוציאליים הנדרשים לפי חוק ובכלל זה הפרשות לפנסיה, ביטוח לאומי, חופשות, ימי מחלה ועוד.

2. חתימה על חוזה העסקה ברור

3. תשלום בתלוש שכר מסודר

הגדרת תפקיד ברורה התואמת את דרישות מחלקת הנוער

1. הגדרת תפקיד רכז/ת הנוער תהיה ברורה וידועה מראש

2. הגדרת התפקיד תהיה תואמת לדרישות מחלקת הנוער

3. רכז/ת הנוער תיקח חלק בכלל מפגשי הליווי וההנחיה של מחלקת הנוער – ישיבות צוות, השתלמויות מועצתיות, כנסים והנחיות אישיות.

מלווה מוגדר מהיישוב לרכז/ת הנוער – נאמן/ת הנוער

1. לרכז/ת הנוער יוגדר מלווה ברור מהיישוב – נאמן/ת הנוער, אשר פנוי ורלוונטי לליווי והנחייה

2. רכז/ת הנוער ונאמן/ת הנוער יפגשו אחת לשבועיים לפחות לשיחת הנחייה

3. נאמן/ת הנוער יהווה גורם מתווך ועוזר לרכז/ת הנוער

4. המלווים המוגדרים ביישוב יהיו בקשר עם מחלקת הנוער ובפרט הרכז/ת בכדי לספק ליווי מיטבי ומקיף לרכז/ת הנוער

* הגדרות לתפקיד נאמן/ת הנוער מופיעות בנספח א'

גישה למשאבים בסיסיים ותקציב ברור

1. לרכז/ת הנוער תתאפשר גישה ישירה, ככל האפשר, לכלל המשאבים הנדרשים לתפקיד; טלפון, מחשב, מדפסת, משרד מסודר וכו'.

2. רכז/ת הנוער תקבל בתחילת השנה תקציב ברור ומוגדר לכלל הפעילויות והתחומים שבאחריותה, אשר נגזר מתכנית העבודה, ותתנהל בעצמאות מול תקציב זה (תוך יידוע הוועד והמלווה מהיישוב).

מבנה פעילות תקין ומספק

1. היישוב יקצה מבנה פעילות תקין ומספק לפעילות הנוער ביישוב.

2. על המבנה לעמוד בכללי בטיחות בסיסיים ולהיות מאושר לפעילות ילדים ונוער.

3. פירוט המבנים:

  • מבנה לק"ן הכולל: חלל מרכזי גדול לפעילות, חדרי פעילות המאפשרים פעולה של כמה קבוצות במקביל , חדר צוות ומשרד לרכז/ת הנוער.
  • מועדון נוער – מבנה הפתוח לנוער על פי הכללים שהיישוב יקבע יחד עם רכז/ת הנוער ובני/ות הנוער.

דרישות התפקיד

1. מעל גיל 21

2. ניסיון חינוכי קודם - חובה, יתרון לניסיון בתנועת נוער

3. שירות צבאי או שירות לאומי (למעט החברה הערבית)

4. תעודת יושר (לגברים)

5. פניות לעבודה בשעות לא שגרתיות

6. יתרון לבעלי/ות רכב

7. התחייבות לשנה, יתרון להתחייבות לשנתיים

מפתח מספר משרות לכמות ילדים

במידה ולא מועסק מדלי"ק ביישוב, יש לפעול לפי המפתח הבא:

סוג היישוב

מס' חניכים (א'-י"ב)

מס' היישובים בקטגוריה

אחוז המשרה הנדרש

יישוב זעיר

עד 50

3

רכז/ת נוער ב-50% משרה

יישוב קטן

בין 50 ל-100

16

רכז/ת נוער ב-50% משרה לפחות

יישוב בינוני

בין 100 ל-200

21

רכז/ת נוער ב-75% משרה לפחות

יישוב גדול

בין 200 ל-350

12

רכז/ת נוער ב-100% משרה

יישוב ענק

350 ומעלה

2

העסקת מדריכי/ות נוער בסך של משרה וחצי לפחות

 

מפתח שכר

הסכומים המצוינים כאן הינם המינימום לתשלום. יישוב שמעוניין ויש ביכולתו, יכול כמובן לשלם יותר.

בנוסף, העלות היישובית מחושבת לפני ההשתתפות בשכר מצד המועצה.

את הסכום הסופי היוצא מתקציב היישוב יש לחשב כסכום זה, בהחסרת ההשתתפות הרלוונטית ליישובכם.

ההבדל בין יישובי התנועה החדשה לשאר היישובים הינו מספר הלילות לתשלום.

יישובי התנועה החדשה

* החזרי הנסיעות מחושב כ-500 ₪ בחודש.

* תשלום הלילות מחושב כ-250 ₪ ללילה.  פירוט הלילות: השתלמות פתיחת שנה (2), סמינר מד"בים (1), טיול חרמון (1), מחנה פסח (1), מחנה קיץ (2), טיול נוער (1)

אחוז משרה

שכר חודשי

שכר שנתי

החזרי נסיעות-שנתי

תשלום לילות שנתי

(8 לילות)

עלות מעביד (30% מהשכר) - שנתי

סהכ עלות ליישוב-שנתי

50% משרה

4500

54000

6000

2,000

16,200

78,200

75% משרה

5500

66000

6000

2,000

19,800

93,800

100% משרה

7000

84000

6000

2,000

25,200

117,200

 

שאר היישובים

* החזרי הנסיעות מחושב כ-500 ₪ בחודש.

* תשלום הלילות מחושב כ-250 ₪ ללילה. פירוט הלילות: השתלמות פתיחת שנה (2), טיול חרמון (1), טיול נוער (1)