מתקני המיחזור והאשפה הממוקמים ברחבי המועצה כוללים:

מועדי הפינוי מתחדשים בכל חודש ומפורסמים באתר המועצה

 

  • במקרים של בקשה לפינוי מתקן מיחזור, או אי החזרת פח למקום תפתח פניה  במוקד המועצה,  במידה ויש חריגה מתוכנית הפינוי ובצירוף תמונה.
  • במקרה של השלכת פסולת מסוג אחר, שאינה פסולת מיחזור מבין הזרמים הייעודים שהוצגו לעיל, הפסולת לא תפונה מהמתקן על ידי המועצה, ולא תיאסף על ידי חברות הקבלן.
  • במקרה זה, האחריות לפינוי של האשפה, תהיה על היישוב בלבד.
  • כמו כן, לא תפתחנה קריאות מוקד בנושא פינוי פסולת מעורבת, שאינה מיועדת למתקן הייעודי.
  • מתקני המיחזור מפונים בתדירות ממוצעת של פעם בחודש (בהתאם לסוג הפסולת הממוחזרת והיקפי המיחזור ביישוב) לטובת שמירת הסדר הציבורי ושיפור איכות החיים והסביבה של תושבי המועצה, נבקש את תשומת ליבכם לחניית רכבים בסמוך למתקני האשפה / מיחזור אשר חוסמת את הגישה למשאיות הפינוי ונבקשכם שלא להחנות את רכבכם בסמוך למתקנים.

 

לקובץ הנגיש לחצו כאן