תנועת בני עקיבא פועלת במועצה בכ-8 יישובים.

המהות:

תנועת בני עקיבא היא תנועת-נוער דתית-חלוצית, והינה חלק בלתי נפרד מתנועת “תורה ועבודה” (הסתדרות הפועל-המזרחי).

המטרה:

  1. חינוך דור נאמן ומסור לתורתו, לעמו ולארצו, החי על עבודתו ברוח התורה.
  2. חינוך להגשמה אישית של רעיון “תורה ועבודה” וחתירה להקמת חברה של “תורה ועבודה”- בארץ.

המבנה החינוכי של התנועה: חלוקה לחבריות, ושבטים, בהתאם לתנאים המקומיים. החבריא היא יחידה חינוכית המורכבת מגיל ודרגות התפתחות שווים. היא פועלת בעיקר בפעולות כלליות (טיולים, שיחות, פעולות ארגוניות וכד’). השבט הוא יחידה חינוכית של בני אותו גיל.

קיימות 3 חבריות כדלהלן:

  • חבריא א’: מגיל 10 – 15 שנה. שבטים: (הכנה), נבטים, ניצנים, מעלות, מעפילים, הרא”ה.
  • חבריא ב’: מגיל 15 – 18 שנה. שם השבט ייקבע ע”י מליאת ההנהלה הארצית של תנועת בני עקיבא בישראל לקראת שבת ארגון בכל שנה.
  • חבריא ג’: חברים מעל גיל 18, הנמצאים בהכשרות, בגרעיני עלייה, או מדריכים ופעילים בתנועה.