בהתאם לחוק עזר למטה יהודה (אגרת ביוב), התשנ"ח – 1998 (להלן: "חוק העזר"), כל נכס אשר מחובר למערכת הביוב של המועצה או של יישוב שבאחריותה חייב בתשלום תקופתי של אגרת ביוב, לפי תעריפים הנקובים בחוק העזר.

לגבי כמות השפכים, המועצה  מחייבת כל נכס על יסוד  הנחת צריכת כמות של 312 קוב [מטר מעוקב] מים לשנה בגין אגרת ביוב.

קיימים מנגנונים שקבעה רשות המים לחישוב החלק היחסי של המים המוזרמים לביוב מסך-כל צריכת המים המשויכת לנכס.

חישוב אגרת הביוב הינו ע"פ  "מנגנון חורף/קיץ", מנגנון זה מחשב את שימושי הצרכן הביתי מידי שנה ומבטא באופן די מדויק את כמויות המים שמוזרמות לביוב מהנכס.

אופן חישוב אגרת הביוב לחודשי החורף

החישוב הינו ע"פ צריכת מים בפועל לחודשי דצמבר- מרץ, בחישוב של 90% מהצריכה בתעריף שפכים של 6.9 ₪ לקוב. (מתוך הנחה שבחודשי החורף ישנה כמות מים מועטה שאינה מוזרמת למערכת הביוב).

אופן חישוב אגרת הביוב לחודשי הקיץ

חודשי הקיץ אפריל-נובמבר, בה צריכת המים גדולה יותר בשל ההשקיה, החישוב הינו ע"פ ממוצע צריכות מים של ארבעת חודשי החורף ובחישוב של 100% מצריכות חודשי החורף בתעריף של 6.9 ₪ לקוב.

*מי שטרם חובר למערכת הביוב אינו מחיוב באגרת הביוב עד שיחובר.

ניתן לשלם באופן מקוון בקישור הבא:
https://tiktoshavnewbeta.eprsys.co.il/main?muni=1633

 להורדת קובץ כללים חדשים לעניין תעריפי מים וביוב לחץ כאן

לסיכום, מדובר בשיטת חישוב חדשה שהגדירה המדינה למועצות האזוריות, ושיישומה מחויב בדין. אנו מקווים שאתם מקבלים שינוי זה בהבנה ובסובלנות. אנו נכונים לעמוד לשירותכם בכל שאלה והבהרה שתתבקש דרך מוקד המועצה 8108*.

Scanned from a Xerox Multifunction Printer.pdf