אז מה הפרטים החשובים?

חטיבת בני  המושבים היא חלק מהנוער העובד והלומד ופועלת במושבים, קיבוצים וישובים ברחבי הארץ. החטיבה פועלת בשלוש רמות הפעילות – ישוב, מועצה וארצי – ומתמקדת ברמת הישוב כרמה המרכזית.

רכז פעילות החטיבה במועצה: מור שבתאי | 0543060840 | [email protected]

מה האני מאמין החינוכי שלנו?

 • הפעילות החינוכית של בני המושבים מחנכת לציונות ואהבת הארץ, שוויון וצדק, סביבתיות, פמיניזם, קהילתיות, עבודה ודמוקרטיה.
 • ה'מצפן' שמנחה אותנו הוא חיזוק הקהילה הישובית כולה דרך פעילות הנוער, בהתאמה לצרכים, ליכולות ולאתגרים היחודיים של המקום.
 • המפעלים הארציים והמועצתיים שלנו משלימים את הפעילות הישובית ליצירת חוויה שלמה בכל המעגלים הזהותיים של החניך – אני, קבוצה, שכבה, בני נוער, קהילה, ישוב, מועצה, ארצי.
 • אנחנו מאמינים ביוזמות קהילתיות ובשיתוף תושיבם רבים כחלק מבסיסי מהפעילות עצמה, ולכן ציר המפעלים הישובי מעוצב באופן הזה (פירוט בהמשך)
 • בשנת תשפ"א אנו שמים דגש ייחודי על הדרכת גיל תיכון: הדרכה מותאמת לשכבות י''א-י''ב לפיתוח מנהיגות. תכנית ההדרכה תכלול סדנאות, טיולים, מפגשים עם אוכלוסיות מגוונות, העמקה וחשיפה לערכיי דמוקרטיה, התנדבות, שוויון הזדמנויות, סובלנות, שלום וקיימות. הפעלה בתכנים מותאמי גיל, כמו ליווי לקראת גיוס ושנת שירות.

6 - חטיבת בני המושבים - ערכי ליבה.pdf

תוכנית ההדרכה של בני המושבים

 • תוכנית ההדרכה של בני המושבים היא תוכנית התלמים.
 • תלם הוא פרק הדרכה בנושא מסוים העובר בתקופת זמן המוגדרת בין מועדים בלוח השנה העברי שמהווים שיא קהילתי או תנועתי. בתוך כל תלם ישנם שתילים אשר מהווים את נושאי הליבה בהם יעסוק התלם.
 •  תהליך ההתחנכות בבני המושבים הוא תהליך ספירלי הנוצר ידי רצף תוך שנתי ורצף רב שנתי: הרצף התוך שנתי נבנה בין תלם לתלם בהתאם למטרה השכבתית, לגיל המודרך ומצב הקבוצה, ולמחזור השנה. בתהליך זה ישנן פעילויות שיא, טיולים ואירועים המשתלבים ומחזקים את התהליך. הרצפים הרב שנתיים- כל שנה מהווה בסיס ממנה מתקדמים ומעמיקים את התפיסות והחוויות של החניכים בתלמיי התנועה. ההתפתחות בין שנה לשנה מותאמת לגיל המודרך, ליכולות ולצרכי החניכים וכן מבוססת על הבסיסים שהונחו שנים עברו. כלומר, כל שנה התלמים נשארים אותם תלמים אבל השתילים (הרעיונות והמסרים) שאנחנו זורעים עם כל שכבה מעמיקים ומתעבים.
 • התלמים:
  • התלם הראשון: התחלות –מפתיחת השנה עד סוף חגי תשרי
  • התלם השני: מעגלים – מסוף חגי תשרי )חג המעלות( עד חנוכה.
  • התלם השלישי: כוחות - מחנוכה עד טו בשבט
  • התלם הרביעי: מרחבים – טו בשבט עד פסח
  • התלם החמישי: שורשים – פסח עד שבועות
  • התלם השישי: חתימה + קיץ – חתימה הוא משבועות ועד תחילת הקיץ והקיץ הוא בתקופת החופש הגדול

חטיבת בני המושבים

פעילות בני המושבים במשבר הקורונה

 • כתנועת נוער אנו חייבים להגיב ולהתאים את הפעילות למצבים המשתנים כגון משברים בלתי צפויים וכוחות על. מתוך הבנה שמשבר הקורונה והגבלותיו יהיו כאן איתנו לאורך זמן – יצרנו תוכנית הדרכה ומקיפה מותאמת קורונה.
 • תוכנית ההדרכה 'שובר גלים' נותנת למענה לאתגרי התקופה – הדרכה מקוונת/תחת כיפת השמים, פעילות בקפסולות, התנדבות בקהילה, שינוי מפעלי החטיבה, מענה על הצרכים המשתנים, הדינמיים והשונים של הישובים. (השתלבות במרכזי לימוד בישובים, פתיחת והפעלת מועדון הנוער בשעות הבוקר, חונכות אישית, סיירת נוער בלילות, טיולים סובבי ישוב וכו')
 • הפעילות מתמקדת בחמישה עוגנים עיקריים:
  • פעילות חברתית במסגרת המגבלות
  • תגבור בלימודים
  • משימה בקהילה
  • כלים בעולם העבודה
  • מענה למצבי מצוקה וסיכון

6 - חטיבת בני המושבים - דף מוביל.pdf

הסמלים שלנו

חטיבת בני המושבים