הגדרת פסולת גזם: פסולת צמחית שנוצרת כתוצאה מגיזום או מנשירה של עצים ושיחים מחצרות הבתים.

1. מועדי איסוף והוצאת גזם מהחצרות:

יש להוציא את הגזם אך ורק בימים שנקבעו, יום לפני מועד הפינוי בלבד. בתאריכים בהם הפינוי נקבע ביום ראשון ניתן להוציא את הגזם מיום שישי. המועצה מפנה גזם על פי תכנית עבודה המופיעה במוקד המועצה ומפורסמת באתר האינטרנט של המועצה.
ביישובים בהם יש ריכוז גזם, לא יבוצע איסוף מטעם המועצה מצדי הבתים.

לצפייה בתוכנית חודשית לפינוי הגזם לחצו כאן >

2. אופן ההוצאה:

יש להניח את הגזם לצדי המדרכה או במרחב הציבורי הגלוי והנגיש למשאית הפינוי בסמוך לבית, בערמה אחת בלבד, או במקומות שנקבעו ע"י הוועד המקומי של היישוב.

  • יש לוודא שערמת הגזם, לא תפריע לתנועת כלי רכב ותסכן את הולכי הרגל.
  • יש להקפיד כי הגזם לא יונח בסמוך או מתחת לעמודי חשמל, טלפון, תמרורים, בריכות מים, צנרות מים, גינות ציבוריות וכיו"ב.
  • אין להחנות רכב במקום שימנע את איסוף הגזם.
  • לא יבוצע פינוי גזם מחצרות הבתים, מאזורי לולים או דרכי שירות.
  • יש לחתוך ענפים לאורך של עד 1.5 מטר על מנת שיהיה ניתן לאסוף אותם.
  • אין להניח פסולת ביתית, שקיות ניילון, קרטון, ופסולת בניין בערמת הגזם.
  • גזם לאחר כריתת עצים ממטעים/פרדסים וכו' לא יפונה. הפינוי הינו באחריות התושב/ישוב.
  • הערימה לא תפונה במקרה של השלכת פסולת שאינה גזם לערימה.
  • יש לאסוף דשא ועלים בשקיות סגורות.
  • המלצה שלנו: ניתן להשתמש בדשא ועלים כחיפוי לגינה, כדי למנוע התאיידות מים או לשימוש בקומפוסטר.
3. כמות הוצאה:

יש להוציא ערימה אחת לבית-אב והיא צריכה להיות בגודל סביר (נפח של כ-2 שקי בלה) במקרה של כמות גדולה יותר,

יש לשמור בערמה בחצר הפרטית ולדחות לפינוי הבא, או לפנותה באופן פרטי.

4. פסולת גזם שאינה נאספת ע"י המועצה:

גזעים, שורשי עץ גדול ומבוגר המחוברים יחדיו (לדוגמא עץ מבוגר שנעקר ושורשיו מלאים אדמה ומחוברים לגזע), ענפים גדולים וארוכים מעל 1.5 מטר וכדומה.

גזם חקלאי, וגזם מבתי עסק: גזם חקלאי מוגדר כעסק, לפיכך באחריות כל בית עסק הנמצא ברחבי מועצה אזורית מטה יהודה, לפנות את הגזם שלו באופן עצמאי, ע"י התקשרות עם קבלן פינוי פרטי.

חשוב לזכור! יחידת הפיקוח של המועצה מבצעת פיקוח ואכיפה סביבתית מוגברת. אי עמידה בנהלים אלו יגרמו לקנסות. הננו תקווה שתושבי המועצה ומבקריה יקפידו לפעול בהתאם להנחיות ובהתאם להוראות הפקחים. מידע נוסף על ימי הפינוי ופעילות המחלקה ניתן למצוא במוקד ובאתר המועצה בעמוד מחלקת קיימות ואיכות סביבה.