זרוע ביצועית של המועצה בנושאי פיתוח תשתיות, מבני חינוך, מבני ציבור ומערכות ביוב. אגף הפיתוח אחראי על פיתוח וקידום פעילות תיירותית, ושמירה על המועצה כמועצה חקלאית תוך קידום פרויקטים חקלאיים וליווי חקלאי המועצה.

אנו פועלים לניהול, ייזום וביצוע של המשימות שייקבעו על ידי ראש המועצה והמליאה, בכל תחום פיתוח שיידרש, תוך שמירה על אמינות, טיב ביצוע, ועמידה בלוח זמנים.

אנו, צוות במטה יהודה, שואפים לשירות איכותי לכל תושבי ולכל עובדי המועצה, וזאת ללא תנאי וסייג.

יחידות האגף:

  • אחזקת מבני ציבור ומוסדות חינוך
  • מחלקת חקלאות
  • מחלקת ביוב
  • מחלקת בינוי ותשתיות
  • מחלקת חשמל
 

בעלי תפקידים ופרטים ליצירת קשר:

טבלת אנשי קשר - תפעול ופיתוח
שם תפקיד טלפון נייד מייל
סיגל מסורי מזכירת אגף 02-9958770 052-7250770 [email protected]
שרית עוזרי מנהלת אגף פיתוח 02-9958946 052-7250946 [email protected]
עליזה משה רכזת תיאום, בקרה ופיקוח בהרחבות 02-9958833 052-7250833 [email protected]
מירי דדון רכזת תחום פיתוח יישובים 02-9958948 052-7250948 [email protected]
ניסן גלבוע סגן מהנדסת לפרויקטים לאומיים ותאום תשתיות 02-9958810 052-7250810 [email protected]

מחלקת ביוב

טבלת אנשי קשר - מחלקת ביוב
שם תפקיד טלפון נייד מייל
סיגל מסורי מזכירה 02-9958770 052-7250770 [email protected]
צמח עידו אחזקת מערכות ביוב 052-7250889
גל אלי אחזקת מערכות ביוב 052-7250622

אחזקת מבני ציבור ומוסדות חינוך

טבלת אנשי קשר - אחזקת מבני ציבור ומוסדות חינוך
שם תפקיד טלפון נייד מייל
אבי יצחק מחלקת אחזקת מבני ציבור ומוסדות חינוך 02-9958863 052-7250863 [email protected]
נח יצחק איש אחזקת מבני ציבור 052-7250800
אתי ברששת מזכירה ורכזת מוקד 02-9958668 052-7250668 [email protected]

חשמל

טבלת אנשי קשר - חשמל
שם תפקיד טלפון נייד מייל
ניר מועלם מנהל מחלקת חשמל 02-9958822 [email protected]
אדם וגימה חשמלאי 052-7250902
בועז אליהו חשמלאי 052-7250689
רז יהושוע חשמלאי 052-7250685
יחיאל אלישע הראל חשמלאי 052-7250892
שמוליק מטיאס חשמלאי 052-7250688

מחלקת בינוי ותשתיות

טבלת אנשי קשר - מחלקת בינוי ותשתיות
שם תפקיד טלפון נייד מייל
אלדן שמואל רכז תחום בינוי 02-9958861 [email protected]
אליעזר אהרון רכז תחום תשתיות 02-9958741 [email protected]